Odnawianie istniejącej powłoki farby przeciwporostowej

Przygotowanie powierzchni:

Odnawianą powierzchnię spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.
Sprawdzić sposób nakładania antifoulingów SEAJET.

 

lp.Nazwa produktu Liczba warstwCzas schnięcia kolejnych
warstw przy 10°C (min/max)
RozcieńczalnikPapier
ścierny
Uwagi
Tylko do uszczelniania przy niezgodnych antifoulingach:
1.SEAJET 011 Underwater Primer110h/7 dniThinner ANie szlifowaćWymagana cienka
warstwa
Następnie:
1SEAJET Antifouling1-28h/nie maThinner ANie szlifować
Pozostawić 18 godziny przed pierwszym użyciem. Maksymalna przerwa przed pierwszym użyciem wynosi 6 miesięcy.